پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس ‏

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
نام محصول دانلودی: پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس ‏

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

پرسشنامه استاندارد الگوهای انطباقی تدریس دارای 8 سوال است که 4 بعد را می سنجد. ‏

ادامه مطلب


مطالب تصادفی